lördag 2 december 2017

Starstruck

Häromdagen blev jag överväldigad av att få en ny följare till Forsnäs Hemmans Facebook-sida. Jag kände igen namnet, Folke. Det är en av mina tidigaste inspirationskällor till den livsstil vi har nu och till den livsomställning vi påbörjade för ca 15 år sedan.
Folkes hemsida, undersidan mifsla, som är ett tankefel som blev mycket tydligt för mig med Folkes beskrivning som som står för ett logiskt felslut som vi använt oss mycket av för att undvika problem i uppbyggnaden av Forsnäs Hemman.
För mig var det aldrig så ogenomtänkt att jag "längtade efter det ursprungliga" och sen flyttade ut på landet på vinst eller förlust och skaffade djur lite på måfå. Inget skulle vara längre från min personlighet. Jag hade en djup och grundläggande övertygelse om att det var mitt personliga ansvar att  leva på ett sätt som (om alla skulle leva så) så skulle vi kunna skapa en långsiktigt hållbar tillvaro på vår jord, och fortsätta leva goda liv som människor under eoner framåt i tiden. 💗

Som forskare var det enormt viktigt för mig att få grepp om de grundläggande logiska strukturer och tankemönster som möjliggör för oss att bygga levnadsstrukturer med integritet (alltså förmågan att bibehålla organisation). Vi verkar som självhushållare på Forsnäs Hemman, som forskare, inte som övervintrade, mögliga hippies. Vi har skapat det här livet med ett mer långtgående syfte och med en djupt ideologisk och fast grund. Jag ser dock att många andra "självhushållare" är av en helt annan typ. Bara banala avhoppare av ekorrhjulet, som i och för sig växlar ner, men mest med egoistiska motiv.

På den tiden, när vi började söka en väg ut från ekorrhjulet, fanns det nästan inte några forum för dessa tankar. Internet var fortfarande i sin ungdom, det fanns inga "sociala media", de mest intressanta grupperingarna kommunicerade via mailinglistor. Så när jag hittade Folkes hemsida, så var det som en oas av intelligenta tankar att släcka törsten med, i en öken av trångsynthet. 👍
Tänk så mycket jag fick chans att fundera kring, genom att läsa hans hemsida. Ett virtuellt bollplank av högsta kvalitet, trots att vi aldrig hade personlig kontakt.

Vartefter mognar man i sin världsbild. Folkes begrepp finns fortfarande kvar hos oss, nu i väldigt vardagliga strukturer som vi jobbar med här på Forsnäs Hemman. Det låter inte alls flådigt om man beskriver hur vi skyfflar skiten hit eller dit och på vilka sätt vi konstruerar flöden av resurser mellan våra djur, odlingar och oss människor som lever i symbios med den mark vi har äran att få verka på.
Och jag håller det gärna vardagligt till tonen. För vem vill läsa om djupa ideologiska ställningstaganden och rätt abstrakta grundkoncept till olika sätt att skyffla skit? Det är ändå skitskyfflingen som är själva vardagen och som utgör det verkliga livet.

Så jag har inte varit inne på Folkes hemsida på många år, men nu fick jag en ny följare och med det enkla namnet "Folke Günther" som poppade upp i mitt Facebook-flöde så kom allt detta tillbaks till mig igen. Jag blev rent av lite "starstruck". 😊
Namnet länkade till en blogg som fanns på www.holon.se som numer är nedlagt efter hans bortgång. 

Tack Folke för det du betydde för oss där i början, särskilt i ett då ganska rudimentärt uppbyggt internet.  Hoppas du kommer gilla att följa vår verksamhet här på Forsnäs Hemman och även om det mestadels bara ser ut som ganska banala göromål, som att rensa i odlingarna, skyffla skit och slakta djur, så kanske du ändå kan se att de tankar du skriver om, finns där, i grunden.
Folkes svenska hemsida här;
https://www.holon.se/folke/swednew.shtml (hemsidan tyvärr nedlagd sedan Folke avled 2022).
Här är den senaste versionen, från "way back when machine".  
https://web.archive.org/web/20210512225536/https://www.holon.se/folke/swednew.shtml

Inga kommentarer: