söndag 4 juni 2017

Sjösättning

Så har vi sjösatt båten för i år. Det är dom två hemmavarande "karlarna" som gör såna tungsamma jobb. Det var en efterlängtad sjösättning för redan nu är Husbonden nere på ån och försöker sig på att få en gädda eller abborre. Det finns inga dagsländor än, så harrfisket får förslå. Tidigare inlägg om Harrfisket på Vojmån här: http://forsnashemmanvardagsliv.blogspot.se/2014/06/harr-till-middag.html
Och ja, även båten är lagad. För 7 år sen var den ett "vrak" men med några dagars idoghet fixade "karlarna" till den och nu har den hållit perfekt under dessa år och säkert länge än. Här är en länk till våra laga och fixa-inlägg: http://forsnashemmanshantverk.blogspot.se/search/label/Lappa%20%26%20laga

Slutligen, visst är det en slags tanke och mänsklig grundförutsättning att den yngre generationen kommer in i sin fulla kraft ungefär samtidigt som den äldre sviktar. Yngste sonen kan nu hjälpa till vid särskilt tunga situationer och likadant var det på nybyggartiden.
Här ett rätt långt utdrag från vår favoritbok "Nybyggares Dagliga Leverne" av Vilhelminas storhet O.P Petterson. Det handlar om när nybyggaren Gustav Arvidsson i Dåres sätter upp det allra första huset till sin familj på det nya Hemmanet.
Det mesta har han klarat själv men nu har det kommit till takstockarna och han måste ha hjälp. Äldste sonen Arvid känner att han för första gången är verkligen nyttig för familjen. Både vår och Dåresfamiljens söner heter alltså Arvid. Men vår Arvid är namngiven efter sin fars morfar. Båda pojkarna är också lika gamla när dessa berättelser utspelar sig (13 år), fast med nästan 200 år mellan sig.
"Efter några dagar hade husbonden huggit till och spetsat ett tillräckligt antal stockar.
Sonen Arvid skulle nu få vara sin fader behjälplig. Fadern hämtade från kåtarittet en ganska grov navare. Han lade upp en klove på ställningen, lade dit upp navaren och pinnarna och klättrade upp på ställningen och uppmanade Arvid att klättra upp och ställa sig på mitten av ställningen. Fadern lade nu upp kloven, så att den kom att ligga tätt utefter väggens övra sida. Gossen fick nu gripa fast tag i kloven och hålla den orörligt fast mot de stående stockarna, medan fadern i största hast borrade ett navarhål genom kloven och en av stockarna bakom den och slog in en pinne genom hålet, varefter han skyndade till klovens andra ände och borrade in en pinne där. När han hade borrat i en pinne i klov mitt, fick Arvid släppa sitt tag. Fadern borrade sedan in ett stort antal pinnar genom kloven och de stående stockarna. På samma sätt fästade han den andra kloven mot den på utsidan och hade nu väggband på ena väggen. I rät vinkel från östra änden av väggen började Gustaf Arvidsson ställa upp de oliklånga stockarna.
Med Arvids hjälp borrade han fast de korta klovarna uppe på tvärväggen både på in- och utsidan av väggen, och till sist högg han bort de små stumparna av de olika långa stockarna, som stucko upp över de uppfästade sneda klovarna, och högg in i de sneda klovarna och stockarna mellan dem grunda skåror för krogpåsen och sidoåsarna. Under de närmast följande dagarna ställde husbonden upp de två andra väggarna och borrade med Arvids hjälp fast klovar utefter övre kanterna av dessa väggar. Men nu återstod för honom ett besvärligt göromål: han skulle föra upp på väggarna takåsarna. Han hade huggit till tre ganska späda takåsar, och sedan han hade tagit noggranna mått på vägarna, hade han huggit in skåror i åsarnas ändar. Men nu skulle dessa åsar föras upp på taket. Men Arvid menade, att han skulle kunna hjälpa till aven i det arbetet. Gossen klättrade upp på den höga ställningen vid ena gavelväggen. Fadern rullade upp åsstocken på ställningen och sköt upp änden av åsen på gavelväggen och nu gällde det för Arvid att hålla fast stockänden, så att fadern kunde slippa till att lägga upp stocken på taket. 
Det lyckades Arvid att hålla kvar stockänden och efter några minuter låg stocken på taket och nu kunde de lätteligen rulla upp stocken efter det svagt sluttande röstet och fadern lade in skåran på åsen, och skyndade till andra röstet och lade även där in skåran på åsen i skåran uti röstet. På samma sätt förde de upp de två andra åsarna.
Det lyckades så väl, att åsarnas överkanter nådde alldeles jäms med överkanterna av väggbandsklovarna på röstväggarna. Arvid kände sig glad och därtill stolt över, att han hade dugat till att hjälpa fadern i det kinkiga arbetet med åsarna.

OBS: om berättelsen framstår som något ologisk för den som kan byggande så beror det på att jag beskurit vissa delar som inte har direkt koppling till Arvids insatser. Om ni är intresserade av den fulla historien går det bra att köpa boken på diverse antikvariat.  
Inga kommentarer: