tisdag 20 augusti 2019

Evolutionsteori och mänskliga svagheter.

Jag går igenom våra gamla pärmar från forskarkarriären. Och träffar på en av våra stora mänskliga svagheter! 😒
Jag sorterar inte pärmarna för att läsa, utan vi rensar ut pappersark med tomma baksidor för att återanvända dom. Vi skriver bland annat ut etiketterna till vår lilla webbutik på de här papperen. Se fler tillfällen vi skrivit om det här spännande utrensningsarbetet i länkarna längst ner. 😊
Men mitt i det rationella arbetet av att hitta användbara baksidor på papper, sortera bort overhead-plastsidor och använda "häft-krokodilen" för att ta bort klamrar, så blir det alltid en "trip down memory lane". Den här gången träffade jag på de gamla lektionerna i evolutionsbiologi. En bild visade en variant av de klassiska finkarna som självaste Darwin upptäckte hade ändrat formen på näbbarna på Galapagos. Men här motsvarande varianter på Hawaii.

Och i mitt sinne hamnar jag direkt tillbaks till mina första år inom akademin. Då Husbonden inte var "Husbonden", utan professor och chefen för Södra Lapplands Forskningsenhet. Och jag var doktorand. Trots att vi kom från helt olika vetenskapliga bakgrunder så delade vi ett grundläggande intresse för avancerad logik och multivariata analyser, alltså komplext tänkande. Och ett av de första ämnesområden vi applicerade det här tänkandet på var de svagheter som var så uppenbara i den variant av evolutionär teori som allmänt hölls som "sanningen". Det folk vanligen tror är "evolution" är en riktigt sorglig och mycket grund analys av allt som forskningen fått fram sedan Darwins första och mycket basala tankegång. 😏
En lite skämtsam bild som Husbondens mycket Darwin-kritiska mentor klippt in i ett studentkompendium, från 1980-talet.
Utvecklingen, evolutionen drivs inte av framgångar, snarare så är den något som "råkar inträffa". De allra flesta förändringar som sker i biologiska organismer handlar om slumpmässighet. Eller kopplade genetiska samband som vi människor ännu är helt omedvetna om. Eller rent beteendegenetiska förändringar, till skillnad mot den avståndsvariabel som t.ex. Darwin och andra tidiga evolutionsteoretiker trodde var nödvändig för att "driva evolutionen framåt".

Det ALLRA mest bekymmersamma är en otroligt felaktig uppfattning. Folk tror generellt att alla mutationer och alla funktioner som nu finns hos oss som lever på jordens yta är optimalt överlevnadsbara. Att dom finns för att dom varit "den bästa lösningen". Men inget kan vara mer fel. 😒

Vilka attribut som överlever hos oss har mycket mer att göra med "negativt urval" än "positivt urval". Så här; om vi råkar ha ögon som funkar som våra ögon gör, så beror det inte på att det varit bästa lösningen nånsin (ingen som fått nåt skräp i ögat och känt smärtan borde tro det) utan att det är en lösning som uppkom av slumpen och som inte varit helt dödlig. Vi har alltså kunnat överleva TROTS många av våra mutationer, snarare än på grund av dom. 😉

Det vanligaste sättet att tänka på evolutionen; som "den perfekta skapelseprocessen" ligger också bakom hela den grundläggande attityden som gör att många av oss människor anser sig ha mer rätt än alla andra existerande organismer i världen att göra precis vad man känner för. Oavsett hur mycket det förstör för andra och i längden även oss själva. Och det synsättet ligger bakom den stora självgodhet som är inbyggd i de flesta religioner, inklusive den lite mer "moderna" tappning som kallas "intelligent design".

Men, har man då ändå insett evolutionsteorins svagheter och de nyanseringar forskningen åstadkommit sedan Darwins första primitiva tanke, så finns det ändå en del insikter att dra. När det kommer till våra fina lantrasdjur så har vi en befäst grund att stå på när vi tillämpar resistensavel för att hålla våra flockar friska och överlevnadsdugliga. 👍

Nu har det ju gått så långt med eländet gällande människans självförhärligande att goda insikter om evolutionsteori troligen inte kan hjälpa just oss. Så vi en "slutregel" här på Forsnäs Hemman (The Final Quest). Det är lite en parafras på det talesätt som myntades när folk trodde att alla skulle flytta härifrån Lapplands extrema glesbygd; "Siste man släcker ljuset".
För oss är det dock absolut en av de viktigaste arbetsuppgifter vi har, den slutliga kvällsrundan till djuren.
Den siste som överlever öppnar alla hagar.💗

Här tidigare inlägg om när vi rensat ut gammalt "akademiskt skräp" för att göra etiketter till vår web-shop.
http://forsnashemmanvardagsliv.blogspot.com/2017/02/etiketter-av-avancerad-receptorfysiologi.html
http://forsnashemmanvardagsliv.blogspot.com/2018/01/aterfunna-gamla-konstverk.html

Och här webshopen: https://forsnashemman.se

Inga kommentarer: