lördag 3 februari 2018

Februari i Lappland.

Vackrare än så här blir aldrig vintern. Och sån här vinter har vi nästan jämt. 😁 Lyckliga oss.
Bilden visar skogsbrynet mot öster från vår lägda. Det kanske inte ser mycket ut, men det här är en av de skogspartier vi har här på Forsnäs Hemman som är äkta urskog. Alltså aldrig någonsin avverkat eller rört på något sätt. Av vår rätt lilla areal mark, så är kanske omkring 20-25% urskog, och den skogen ser vi själva till att hålla som urskog även framöver. Vi är till och med restriktiva med hur mycket vi själva rör oss på de markerna.

Större delen av all övrig skog är så kallad naturskog eller kulturskog, där man tidigare huggit enbart enstaka träd och mycket sparsamt, med långa tider för återväxt. Dessa områden sköter vi också på samma omsorgsfulla vis.  Förutom det har vi en mycket liten del tidigare röjd, slåttrad och odlad mark. Och ett före detta sandtag. Samt några hektar kommersiellt kalavverkad och i raka rader planterad tallskog i ungefär 20- årsåldern, som "storbolaget" tvingade oss att köpa när vi ville köpa marken för att rädda myrholmen. Storbolag gillar bara raka linjer på kartan, så för att få köpa myrholmen så var vi tvungna att köpa en del av den här "tall-åkern" också, samt 10 gånger mer myr än arealen på myrholmen.
Jajamensan. 😉

Inga kommentarer: