tisdag 25 juli 2017

Slåttern fortgår

Vi slåttrar, vareviga dag och har haft ganska så tur med vädret hittills. Dessutom är det inte alltför nödväxt. Trots att det varit rätt kallt i försommar så står gräs och örter frodiga.
Vi kommer arbeta vidare med detta ungefär en månad till. Så som för våra Lappländska nybyggarförfäder räcker slåttanna till Barsmäss (Bartolomeusdagen). De gamla fortsatte ibland under nödår än längre. Men vi stannar då.

Citat från boken "Nybyggares Dagliga Leverne"av O.P Pettersson.
Detta var under det andra året på nybygget i Dåres.

"Man arbetade att slå till slutet av veckan före Barsmässveckan (Barsmässhelgen inträffar första söndagen efter Bartolomeusdagen den 24 augusti). Gustav Arvidsson ansåg sig nu hava slagit tillräckligt mycket foder för kreaturen under vintern, helst som man hade kvar i skogen två sommarhässjor från  förra sommaren, och därtill skulle man ej försumma att skava rönn, rönnbark, åt kreaturen under vintern. 
Det var nog en lättnad för Dåresfolket, då man så tidigt fick gömma undan liarna, vilken hade sin orsak i att man hade så goda myrar att slå. Eljest var det i allmänhet så att det flesta nybyggare och bönder fingo fortsätta att slå långt efter Barsmäss och ganska många had ej slagit färdigt förrens i september månad. Det foder, de slogo så sent kallades senslagenfoder, och det fodret var dålig föda åt kreaturen, det var bleknat och kraftlöst".

Inga kommentarer: